Головна сторінка
Про збірник
Поточний номер
Редакційна колегія
Для авторів
Контакти

Державне управління
та місцеве самоврядування

Вип. 1(44) 2020


Друкується за рішенням ученої ради
Дніпропетровського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України,
протокол № 10/231 від 06.02.2020

 

DОІ: 10.33287/1020201
Опубліковано: 20.02.20

Титул
Зміст
Відомості про авторів

Теорія та історія державного управління

рисочка

Національна ідентичність та популізм: державницький аспект

Ірина Кіянка, Андрій Шараскін
DOI: 10.33287/102001
6-11

Загальнотеоретичні підстави процесу прийняття політичних рішень

Андрій Лисий
DOI: 10.33287/102002
12-19

Європейські цінності: теоретичні засади формування

Анастасія Чередниченко
DOI: 10.33287/102003
20-25

Механізми державного управління

рисочка

Проблеми реформування судової системи України в контексті оптимізації мовного законодавства

Неонілла Баракатова
DOI: 10.33287/102004
26-30

Нормативно-правове забезпечення розвитку відновлюваної енергетики в Україні

Ірина Дороніна
DOI: 10.33287/102005
31-43

Механізми державного регулювання екологічної безпеки в надзвичайних ситуаціях

Юрій Корецький
DOI: 10.33287/102006
44-51

Сучасні тенденції формування, реалізації та розвитку регіональної соціальної політики в Україні

Олена Кришень
DOI: 10.33287/102007
52-58

Напрями удосконалення механізмів реалізації державної енергетичної політики України

Сергій Москалюк
DOI: 10.33287/102008
59-65

Концептуальні засади стратегії формування та реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України

Валерій Рєзніков
DOI: 10.33287/102009
66-72

Місцеве самоврядування

рисочка

Модернізація програм розвитку місцевого самоврядування у сфері молодіжної політики (на прикладі Дніпропетровської області)

Лілія Гиренко
DOI: 10.33287/102010
73-85

Інноваційні підходи до розвитку системи надання адміністративних послуг в умовах децентралізації

Тетяна Маматова, Олена Гладка
DOI: 10.33287/102011
86-91

Публічне управління у сфері охорони здоров'я

рисочка

Упровадження електронної системи охорони здоров'я як складник публічного управління охороною здоров'я: світовий досвід

Дмитро Самофалов
DOI: 10.33287/102012
92-99

Управління проєктами в публічному адмініструванні

рисочка

Публічне адміністрування у сфері інформаційно-комунікаційного забезпечення освітнього простору України

Валерій Кононенко, Сергій Лапшин, Тетяна Пилипенко
DOI: 10.33287/102013
100-109