Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

Госпрозрахункові семінари

Відповідно до Закону України „Про державну службу“ та постанови Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 106 „Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад“ регулярне підвищення кваліфікації для цих категорій осіб за загальними та спеціальними професійними (сертифікатними) програмами, а також за за загальними та спеціальними короткостроковими програмами є обов’язковим.

При цьому, всі державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування повинні набирати не менше одного кредиту європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) протягом календарного року. Це означає, що вони мають щорічно проходити підвищення кваліфікації загальним обсягом не менше 30 академічних годин.

З державного бюджету фінансується підвищення кваліфікації державних службовців 1-5 груп оплати праці, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до І-ІV категорій посад в органах місцевого самоврядування, а також осіб, професійне навчання яких фінансується відповідно до інших державних контрактів. З обласного бюджету фінансується тільки підвищення кваліфікації державних службовців Дніпропетровської облдержадміністрації та райдержадміністрацій Дніпропетровської області.
Тому для забезпечення професійного навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області, державних службовців
6-9 груп оплати праці територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, інших працівників, на яких поширюється дія законів України “Про державну службу” та “Про службу в органах місцевого самоврядування” укладаються прямі договори між ДРІДУ НАДУ та замовниками освітніх послуг – юридичними та фізичними особами. Для цього відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 106 центральні та місцеві органи державної влади передбачають, починаючи з 2020 року, кошти на підвищення кваліфікації працівників у розмірі до 2 % фонду оплати праці, органи місцевого самоврядування – не менше 2%.

Для укладення договору про підвищення кваліфікації замовник надсилає на електронну адресу u.e.yavorskiy@vidr.dp.ua або talushka@ukr.net заявку на підвищення кваліфікації

Якщо замовник здатен забезпечити участь у заходах з підвищення кваліфікації групи слухачів чисельністю від 25 осіб, з ним укладається окремий договір на надання освітньої послуги, узгоджується тематика семінару та період його проведення.
У разі, коли замовник не може направити на навчання таку чисельність співробітників, він обирає тему семінару з розробленої тематики семінарів за професійними (сертифікатними) та короткостроковими програмами і зазначає її у відповідній заявці. За наявності таких заявок на загальну чисельність слухачів 25 і більше осіб центр підвищення кваліфікації узгоджує дату проведення семінару з усіма замовниками, формує навчальну групу та проводить семінар. Замовник забезпечує участь слухачів в роботі семінару та оплачує вартість освітньої послуги згідно акту виконаних робіт.
Вартість навчання у 2020 році становить:
Одноденний семінар за короткостроковою програмою – 10 навчальних годин – 0,33 кредита ЄКТС – 300 грн на одну особу;
Дводенний семінар за короткостроковою програмою – 20 навчальних годин – 0,67 кредита ЄКТС – 454 грн на одну особу;
Триденний семінар за короткостроковою програмою – 30 навчальних годин – 1 кредит ЄКТС – 650 грн на одну особу;
Десятиденний семінар за професійною (сертифікатною) програмою – 108 навчальних годин – 3,6 кредита ЄКТС – 1750 грн на одну особу.

Тематика семінарів з підвищення кваліфікації
Заявка на проходження підвищення кваліфікації за загальними та спеціальними професійними (сертифікатними) програмами
Заявка на проходження підвищення кваліфікації за загальними та спеціальними короткостроковими програмами

З метою попередження порушень при здійсненні закупівель, забезпечення підтримки на належному рівні знань, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України запрошує Ваших членів тендерних комітетів на курси навчання/підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері публічних закупівель.

Мета проведення курсів: підготовка/підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері публічних закупівель.

Курси навчання розраховані на новопризначених фахівців з публічних закупівель, а курси підвищення кваліфікації - для фахівців з публічних закупівель, які вже навчалися та мають певний досвід.

Лекції та практичні заняття проводяться провідними спеціалістами з питань публічних закупівель департаменту економічного розвитку і торгівлі Дніпропетровської облдержадміністрації, департаменту освіти та науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Державної аудиторської служби України в Дніпропетровській області, Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області.

Слухачі курсів забезпечуються нормативними та методичними матеріалами з питань закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.

Після закінчення курсів слухачі отримують свідоцтва про підвищення кваліфікації.

З метою створення умов для професійного розвитку публічних службовців у період карантину, запровадженого з метою запобігання поширенню на території Дніпропетровської області гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України проводяться семінари з підвищення кваліфікації у змішаному та дистанційному форматах.
При змішаній формі частина занять проводиться в дистанційному форматі, але передбачається і обов'язкова очна частина, а також очний підсумковий контроль. Навчальні заняття проводяться як в асинхронному режимі (робота з відео лекціями, презентаціями, електронними виданнями), так і в синхронному, шляхом участі слухачів в онлайн заняттях на платформі Google Meet.
Семінари у дистанційному форматі через відсутність підсумкового контролю визначались лише як форма самоосвіти і не могли давати учасникам професійного навчання більше 0,2 кредиту ЄКТС, Проте, відповідно до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 26 травня 2020 року № 84-20 "Про внесення зміни до Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 червня 2020 року за № 557/34840 на період карантину за рішенням суб'єкта надання освітніх послуг у сфері професійного навчання підсумковий контроль за дистанційною формою навчання може проводитись дистанційно в режимі реального часу, що уможливило проведення в дистанційному режимі семінарів будь-якого обсягу.
Для організації такого семінару замовнику необхідно крім укладення договору з ДРІДУ НАДУ також надати списки слухачів з обов'язковим зазначенням електронної адреси у форматі gmail.com. Навчання відбувається в асинхронному та синхронному режимах, по закінченні проводиться підсумковий контроль в онлайн режимі з ідентифікацією кожного учасника тестування. Особи, які брали активну участь у навчанні та успішно пройшли підсумковий контроль отримують сертифікати встановленого зразка із зазначенням академічних годин та кредитів ЄКТС. Ціни на участь однієї особи у семінарах з підвищення кваліфікації відповідають вартості навчання в очному режимі.

Для отримання додаткової інформації звертатися:
тел. (056) 794-58-25, 744-42-26
або за адресою: м. Дніпро, вул. Гоголя, 29,

кімн. 103
e-mail: talushka@ukr.net.

Завантажити

Заявка на проходження курсів підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері державних (публічних) закупівель

Заявка на проходження курсів навчання (підготовки) спеціалістів у сфері державних (публічних) закупівель

Типовий договір з підвищення квалфікації