Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

Обласна програма

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ - "Про організацію роботи щодо підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за обласною програмою в 2020 році"(план-графік підвищення кваліфікації державних службовців місцевих органів виконавчої влади)

Відповідно до Закону України „Про державну службу“ та постанови Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 106 „Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад“ регулярне підвищення кваліфікації для цих категорій осіб за загальними та спеціальними професійними (сертифікатними) програмами, а також за за загальними та спеціальними короткостроковими програмами є обов’язковим.

При цьому, всі державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування повинні набирати не менше одного кредиту європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) протягом календарного року. Це означає, що вони мають щорічно проходити підвищення кваліфікації загальним обсягом не менше 30 академічних годин.


Увага!

У 2020 році централізоване фінансування з обласного бюджету на виконання розпорядженням голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 18 грудня 2019 року № Р-727/0/3-19 „Про організацію роботи щодо підвищення кваліфікації державних службовців за обласною програмою в 2020 році” здійснюватиметься лише у березні 2020 року. Починаючи з квітня 2020 року всі державні службовці структурних підрозділів облдержадміністрації, структурних підрозділів апарату облдержадміністрації та райдержадміністрацій Діпропетровської області укладатимуть самостійні договори з провайдерами освітніх послуг на проведення підвищення кваліфікації державних службовців.
Для укладення договору з ДРІДУ НАДУ необхідно:
1. Відповідно до розпорядження № Р-727/0/3-19 визначити кількість державних службовців структурного підрозділу, навчання яких заплановано у 2020 році, та види семінарів, у яких вони братимуть участь
2. Обрахувати вартість навчання, керуючись наступними розрахунками:
Одноденний семінар за короткостроковою програмою – 10 навчальних годин – 0,33 кредита ЄКТС – 300 грн на одну особу;
Дводенний семінар за короткостроковою програмою – 20 навчальних годин – 0,67 кредита ЄКТС – 454 грн на одну особу;
Триденний семінар за короткостроковою програмою – 30 навчальних годин – 1 кредит ЄКТС – 650 грн на одну особу;
Десятиденний семінар за професійною (сертифікатною) програмою – 108 навчальних годин – 3,6 кредита ЄКТС – 1750 грн на одну особу.
3. Укласти договір, взявши за основу типовий договір про надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації в ДРІДУ НАДУ, звернувшись за:
за телефонами: (056) 794-58-25, (068) 906-70-21;
e-mail: valiant63@ukr.net    
або     u.e.yavorskiy@vidr.dp.ua

Типовий договір про надання освітньої послуги з підвищення кваліфікації