Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

Періодичні видання 2020п/п
Назва
ГАЗЕТИ
1 Баланс-бюджет
2 Бюджетна бухгалтерія
3 Вісті Придніпров’я
4 Все про бухгалтерський облік
5 Голос України
6 Дзеркало тижня
7 Наше місто
8 Освіта України (спеціальний випуск)
9 Урядовий кур’єр
ЖУРНАЛИ
10 Аспекти публічного управління
11 Бібліотечний вісник
12 Бюллетень законодавства і юридичної практики України
13 Вища освіта України
14 Відомості Верховної Ради України
15 Вісник Київського національного університету імені Т. Шевченко. Серія «Державне управління»
16 Вісник Книжкової палати
17 Вісник НАДУ
18 Вісник Національної Академії правових наук України
19 Вісник Тернопільського національного економічного університету
20 Грані
21 Держава і право. Сер. Юридичні науки
22 Держава і право. Сер. Політичні науки
23 Держава та регіони. Серія. "Державне управління"
24 Держава та регіони. Серія. "Економіка та підприємництво"
25 Держслужбовець
26 Економіка і прогнозування
27 Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка
28 Економіка та держава
29 Економіка України
30 Економіка. Фінанси. Право
31 Інвестиції: практика та досвід
32 Кадровик України
33 Місцева рада
34 Місцеве самоврядування
35 Офіційний вісник України
36 Підприємництво, господарство і право
37 Право та інновації
38 Право України
39 Публічне управління та митне адміністрування
40 Радник в сфері державних закупівель
41 Радник старости
42 Регіональна економіка
43 Соціологія: теорія, методи, маркетинг
44 Статистика України
45 Стратегічні пріоритети
46 Теорія і практика управління соціальними системами
47 Україна: аспекти праці
48 Український історичний журнал
49 Університетські наукові записки
50 Філософська думка
51 Фінанси України
52 Формування ринкових відносин в Україні
53 Юридична Україна
ЗАРУБІЖНІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ
54 THE NISPACEE / JOURNAL of PUBLIC ADMINISTRATION AND POLICY (СЛОВАЧЧИНА)